از اینکه فوت و فن کار خودمان را با دیگران به اشتراک می‌گذاریم هیچ نگران نیستیم، چون هر روز چیز جدیدی برای گفتن داریم

ثبت نام سمینار مدیریت خلاق
لطفاً هزينه ثبت نام در همایش "مبلغ 80 هزار تومان" را به شماره حساب 3210123 بانک سامان به نام دبیرخانه سمینارهای بین الملل و یاشماره حساب 1704030115 بانک ملت بنام خانم قاسمیان  واريز و اصل رسيد بانكي را فکس نموده و یا به پست الکترونیک گروه فکربرترارسال نمایید seminar@Fbit.ir​